topbillede2

Fondsbestyrelsen behandler normalt ansøgninger en gang årligt i perioden 1. maj – 30. juni. Svar sendes normalt alene til de ansøgere, som opnår et legat. Såfremt der ikke opnås svar inden 30. juni, er ansøgningen ikke imødekommet.

Af hensyn til at sikre ansøgningens aktualitet medtages kun ansøgninger modtaget i perioden 1. marts – 30. april. Ansøgninger udenfor denne periode kommer kun i betragtning i særlige tilfælde.

Tildeling af legater ved løbende uddeling er normalt begrænset til op til et års varighed. Ønskes legater for perioder derefter, skal der indsendes en ny ansøgning det efterfølgende år.

Følgende dokumenter skal vedlægges ansøgningen:

- CV
- Seneste årsopgørelse
- Budget (En oversigt over hvordan legatet forventes brugt samt forventede omkostninger i øvrigt)
- Uddybende redegørelse for formålet med legatet, herunder en beskrivelse af ansøgeren og dennes situation
- Karakterbevis med angivelse af karaktergennemsnit, samt bevis på optagelse hos en uddannelsesinstitution (hvis ansøgningen relaterer sig til uddannelse)
- Liste over andre legater der søges, samt størrelsen og status på disse

I relation til bevis for optagelse hos en uddannelsesinstitution, er det vigtigt, at der fremsendes dokumentation for, at ansøgeren er/vil være under uddannelse på tidspunktet for uddelingen. Har ansøgeren endnu ikke opnået optagelse på en ønsket uddannelse, kan legat undtagelsesvist tildeles, men legatudbetalingen vil i givet fald tidligst ske efter modtagelse af dokumentation for optagelse på den pågældende uddannelse.
Det udfyldte ansøgningsskema med bilag skal sendes som pdf fil til e-mailadressen Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Ansøgninger kan IKKE sendes med posten.
Hvis der opstår ændringer i de oplysninger, som ansøgningen meddeles ved skal sådanne ændringer straks meddeles fonden skriftligt ved e-mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Ansøgningen behandles kun, hvis samtlige udbedte oplysninger er fremsendt.

 

Ansøgningsskema

Navn(*)
Feltet skal udfyldes

Stilling(*)
Feltet skal udfyldes

Adresse(*)
Feltet skal udfyldes

Post-nr. og by:(*)
Feltet skal udfyldes

CPR-nr.:(*)
Feltet skal udfyldes

E-mail-adresse:(*)
Feltet skal udfyldes

Telefon-nr.:(*)
Feltet skal udfyldes

Navn på bank
Invalid Input

Reg nr.(*)
Invalid Input

Konto nr.(*)
Invalid Input

Er du skattepligtig til Danmark?(*)
Feltet skal udfyldes

Har du tidligere ansøgt om legat ved Verner Overgaards Familiefond?(*)
Feltet skal udfyldes

Hvis ja, hvornår og med hvilket resultat?(*)
Feltet skal udfyldes

Er du efterkommer efter Verner Overgaard(*)
Feltet skal udfyldes

Hvis ja, beskriv venligst din relation til Verner Overgaard:(*)
Feltet skal udfyldes

Er du på anden vis familiært tilknyttet Verner Overgaard?(*)
Feltet skal udfyldes

Hvis ja, beskriv venligst din relation til Verner Overgaard:(*)
Feltet skal udfyldes

Under hvilken forudsætning ønskes legatet?(*)
Feltet skal udfyldes

Overordnet beskrivelse af formålet med legatet(*)
Feltet skal udfyldes

Hvis der søges til et studieophold angives start og slutdato (måned) for opholdet(*)
Feltet skal udfyldes

Ønsket størrelse på legatet:(*)
Feltet skal udfyldes

Ønsket udbetalingstidspunkt(er) for legatet:(*)
Feltet skal udfyldes

;