topbillede2

Fondens bestyrelse udgøres af:

Navn Alder og køn Dato for indtræden i bestyrelsen,
hvorvidt genvalg af medlemmet
har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode
Øvrige ledelseshverv Medlemmets særlige kompetencer Udpeget af myndigheder/tilskudsyder Anses medlemmet for uafhængigt
Otto Bisgaard (formand) 70 år Mand Indtrådt: 05.07.2011
Genvalgt: 18.05.2016
ingen Jura og organisation ingen Ja
Søren Ulslev 62 år Mand Indtrådt: 17.09.2011
Genvalgt: 18.05.2016
ingen Økonomi og ledelse ingen Ja
Mikael Frederiksen 57 år Mand Indtrådt: 20.09.2012
Genvalgt: 18.05.2016
ingen Økonomi og investering ingen Ja

Find Fondens lovpligtig redegørelse for god fondsledelse her.