ANSØGNINGSSKEMA

Er du skattepligtig til Danmark?(*)
JaNej

Har du tidligere ansøgt om legat ved Verner Overgaards Familiefond?(*)
JaNej

Er du efterkommer efter Verner Overgaard(*)
JaNej

Er du på anden vis familiært tilknyttet Verner Overgaard?(*)
JaNej

Under hvilken forudsætning ønskes legatet?(*)
Legat til uddannelse eller dygtiggørelseLegat til bosætning og etableringLegat til et andet støtteværdigt formål