ANSØGNINGSSKEMA

  Er du skattepligtig til Danmark?(*)
  JaNej

  Har du tidligere ansøgt om legat ved Verner Overgaards Familiefond?(*)
  JaNej

  Er du efterkommer efter Verner Overgaard(*)
  JaNej

  Er du på anden vis familiært tilknyttet Verner Overgaard?(*)
  JaNej

  Under hvilken forudsætning ønskes legatet?(*)
  Legat til uddannelse eller dygtiggørelseLegat til bosætning og etableringLegat til et andet støtteværdigt formål