Ansøgningsskema

Fondsbestyrelsen behandler normalt ansøgninger en gang årligt i perioden 1. maj – 30. juni. Svar sendes til både imødekommende og ikke imødekommende ansøgninger senest den 30. juni. 

Af hensyn til at sikre ansøgningens aktualitet medtages kun ansøgninger modtaget i perioden 1. marts – 30. april. Ansøgninger udenfor denne periode kommer kun i betragtning i særlige tilfælde.

Tildeling af legater ved løbende uddeling er normalt begrænset til op til et års varighed. Ønskes legater for perioder derefter, skal der indsendes en ny ansøgning det efterfølgende år.

Du bedes venligst oprette en ansøgerprofil og udfylde dette ansøgningsskema. 

Ansøgninger kan IKKE sendes med posten. Ansøgningen behandles kun, hvis samtlige udbedte oplysninger er fremsendt.

Hvis der opstår ændringer i de oplysninger, som ansøgningen meddeles ved skal sådanne ændringer straks meddeles fonden skriftligt gennem ovenfor nævnte ansøgerprofil.  

Find ansøgningsskema her.