Ansøgningsskema

Fondsbestyrelsen behandler som udgangspunkt ansøgninger én gang årligt i perioden 1. maj – 30. juni. Svar sendes til både imødekommende og ikke imødekommende ansøgninger umiddelbart herefter.

Af hensyn til at sikre ansøgningens aktualitet medtages kun ansøgninger modtaget i perioden 1. marts – 30. april, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

Fonden yder støtte til efterkommere af Verner Overgaard, men kan også yde støtte til andre, hvilket både omfatter såvel enkeltpersoner som juridiske personer, herunder foreninger og uddannelsesinstitutioner. Bestyrelsen har fastlagt, at støtte til andre end efterkommere fortrinsvis ydes til formål relateret til industrielt design, når anvendelsen sker til uddannelse, dygtiggørelse og etablering, samt sådanne andre formål, som bestyrelsen finder støtteværdige. Du bedes derfor venligst angive i ansøgningen, om og i bekræftende fald hvordan din ansøgning relaterer sig til industrielt design.

Tildeling af legater ved løbende uddeling er normalt begrænset til op til et års varighed. Ønskes legater for perioder derefter, skal der indsendes en ny ansøgning det efterfølgende år i perioden 1. marts – 30. april. 

Legater kan søges via fondens ansøgningsportal, som kan tilgås her.

Du bedes venligst oprette en ansøgerprofil og udfylde ansøgningsskemaet. Ansøgningen behandles kun, hvis samtlige udbedte oplysninger er udfyldt og vedlagt ansøgningen. Fonden forbeholder sig muligheden for at anmode om yderligere information.

Hvis der opstår ændringer i de oplysninger, som meddeles i ansøgningen, skal disse ændringer straks meddeles fonden skriftligt gennem ovenfor nævnte ansøgerprofil.

Det er IKKE muligt at sende ansøgninger med posten.

Du er meget velkommen til at kontakte fondens sekretariat, hvis du ligger inde med spørgsmål til Verner Overgaards Familiefond eller har behov for at få uddybet ansøgningsprocessen. Du finder kontaktoplysningerne på sekretariatet her.