Ansøgningsskema

Fondsbestyrelsen behandler normalt ansøgninger en gang årligt i perioden 1. maj – 30. juni. Svar sendes normalt alene til de ansøgere, som opnår et legat. Såfremt der ikke opnås svar inden 30. juni, er ansøgningen ikke imødekommet.

Bemærk:

Af hensyn til at sikre ansøgningens aktualitet medtages kun ansøgninger modtaget i perioden 1. marts – 30. april. Ansøgninger udenfor denne periode kommer kun i betragtning i særlige tilfælde.

Tildeling af legater ved løbende uddeling er normalt begrænset til op til et års varighed. Ønskes legater for perioder derefter, skal der indsendes en ny ansøgning det efterfølgende år.

Du bedes venligst udfylde dette ansøgningsskema. Det udfyldte ansøgningsskema med bilag skal sendes som pdf fil til e-mailadressen fondsadministration.111@horten.dk

Ansøgninger kan IKKE sendes med posten. Ansøgningen behandles kun, hvis samtlige udbedte oplysninger er fremsendt.

Du bedes venligst sørge for, at der ikke er angivet CPR-nummer i din ansøgning, herunder i bilag. Såfremt vi har brug for dit CPR-nummer, vil du blive kontaktet.

Hvis der opstår ændringer i de oplysninger, som ansøgningen meddeles ved skal sådanne ændringer straks meddeles fonden skriftligt ved e-mail til fondsadministration.111@horten.dk

Find ansøgningsskema her.