Ansøgninger

VISION OG INDSATSOMRÅDER

Verner Overgaards Familiefond bidrager via indsatsområdet iværksætteri og indsatsområdet viden og kompetencer aktivt til, at industrielt design kan blive en løftestang for bæredygtigt forbrug.

Fonden støtter tiltag, der fremmer udviklingen af kvalitetsprodukter med lang levetid samt nye bæredygtige materialer, teknologier og produktionsmetoder.

ANSØGNINGSPROCESSEN

Fondsbestyrelsen behandler ansøgninger én gang årligt i perioden 1. maj – 30. juni.

Af hensyn til at sikre ansøgningens aktualitet medtages kun ansøgninger modtaget i perioden 1. marts – 30. april.

Ansøgning sker via fondens digitale ansøgningsportal.

Ansøgere kan læse nærmere om vilkårene for de enkelte ansøgningsgrupper i fanerne “Efterkommere” og “Andre ansøgere“.

Vision og indsatsområder illustration