Vedtægter

Verner Overgaards Familiefond, er en familiefond oprettet i 1983 af Verner Overgaard med det formål at yde legater til Verner Overgaards efterkommere eller andre, iøvrigt efter bestyrelsens skøn.

Det følger af fondens vedtægter, at bestyrelsen kan uddele legater til:

  • uddannelse og dygtiggørelse
  • bosætning og etablering
  • samt sådanne andre formål, som bestyrelsen finder støtteværdige

Find Fondens vedtægter her