Andre ansøgere

ANSØGNINGER FRA ANDRE ANSØGERE

Bestyrelsen har fastlagt, at støtte til andre end efterkommere fortrinsvis ydes til formål relateret til industrielt design, når anvendelsen sker til uddannelse, dygtiggørelse og etablering, samt sådanne andre formål, som bestyrelsen finder støtteværdige. Læs mere om fondens vision og indsatsområder her.

Fonden kan søges i perioden 1. marts til 30. april.

Eksempler på støtteværdige formål:

  • Den lovende iværksætter med den gode forretningsidé
  • Tiltag der styrker koblingen mellem iværksætteri og industrielt design
  • Rejselegater
  • Uddannelse og dygtiggørelse
  • Partnerskaber og katalyserende indsatser, der fremmer samarbejdet om viden og kompetenceopbygning.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af, hvad der søges støtte til, herunder en klar og kortfattet beskrivelse af, hvordan ansøgningen relaterer sig til industrielt design, og hvordan ansøgningen falder inden for indsatsområdet om “iværksætteri” og/eller “viden og kompetencer”.

Derudover skal de i ansøgningsskemaet efterspurgte bilag vedlægges, medmindre det konkret ikke er muligt at vedlægge bilaget. Bilag skal i så fald eftersendes snarest muligt.

Der er forskellige ansøgningsskemaer til de forskellige områder:

Studierejselegater: Skemaet findes her

Uddannelsesinstitutioner og andre organisationer: Skemaet findes her

Iværksætteri, projekter og produktudvikling: Skemaet findes her

Vision og indsatsområder illustration