Bestyrelsen

Fonden ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer. Medlemmerne udpeges for 4 år af gangen.

Søren Ulslev
Søren Ulslev
Bestyrelsesformand

Bestyrelsesformand
Født 1955

Uddannelse

Akademiingeniør fra DTU,

GMP INSEAD/CEDEP

Særlige kompetencer

Erfaring med investering i fast ejendom, kapitalforvaltning, økonomi, ledelse og bestyrelsesarbejde.

Øvrige ledelseserhverv

Bestyrelsesmedlem i CC Oscar Holding I A/S og CASA A/S. Bestyrelsesformand i VOF Invest. Direktør i Gilla Holding ApS og Gilla Engineering Advice ApS.

Medlemsperiode

Indtrådt i bestyrelsen den 17. september 2011. Genvalgt den 6. marts 2020.

Udpegningsperioden udløber ved årsregnskabsmødet i 2024.

Uafhængighed

Uafhængigt medlem af bestyrelsen.

 

Mikael Frederiksen
Mikael Frederiksen
Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem
Født 1960

Uddannelse

Økonomistyring fra CBS

Særlige kompetencer

Erfaring med økonomi, investering, generel ledelse, coaching og bestyrelsesarbejde.

Øvrige ledelseserhverv

Bestyrelsesformand for Nørrebro Teater. Bestyrelsesmedlem og direktør i VOF Invest A/S. Administrerende direktør i Zeuthen Storm P/S. Direktør i ESAP Holding ApS og Executive Search Partner ApS.

Medlemsperiode

Indtrådt i bestyrelsen den 20. september 2012. Genvalgt den 6. marts 2020

Udpegningsperioden udløber ved årsregnskabsmødet i 2024.

Uafhængighed

Uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Jim Øksnebjerg
Jim Øksnebjerg
Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem
Født 1966

Indtrådt: 01.07.2020

Uddannelse:

Cand.jur., advokat

Særlige kompetencer:

Erfaring med erhvervsjuridiske forhold, herunder selskabs- og fondsret, investeringer, corporate governance, generel ledelse og bestyrelsesarbejde.

Øvrige ledelseshverv

Bestyrelsesformand i Hagbard & Else Andersens Familiefond, Ove Juel-Christensen & hustru Astrid Juel-Christensens Familielegat, AV-Byggeentreprise A/S og Understøttelsesfonden af 22. juni 1918. Bestyrelsesmedlem i Ferd. og Ellen Hindsgavls Almennyttige Fond, Incentive Fonden, VOF Invest A/S og A.C.S. Holding A/S. Endvidere sekretariatsansvarlig for Léonie Sonnings Musikfond.

Medlemsperiode

Indtrådt i bestyrelsen den 1. juli 2020.

Udpegningsperioden udløber ved årsregnskabsmødet i 2024.

Uafhængighed

Uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Otto Bisgaard

Formand
Født 1947

Indtrådt: 05.07.2011
Genvalgt: 18.05.2016

Øvrige ledelseshverv
Bestyrelsesmedlem i IPL Holding A/S

Særlige kompetencer
Jura og organisation

 

Søren Ulslev

Bestyrelsesmedlem
Født 1955

Indtrådt: 17.09.2011
Genvalgt: 18.05.2016

Øvrige ledelseshverv
Direktør og bestyrelsesmedlem i IPL Holding A/S
Bestyrelsesmedlem i CASA A/S
Bestyrelsesformand i Bygningsfonden Den Blå Planet
Bestyrelsesmedlem i CC Oscar Holding I A/S
Direktør i Gilla Holding ApS
Direktør i Gilla Engineering Advice ApS

Særlige kompetencer
Økonomi og ledelse

 

 

Mikael Frederiksen

Bestyrelsesmedlem
Født 1960

Indtrådt: 20.09.2012
Genvalgt: 18.05.2016

Øvrige ledelseshverv:
Bestyrelsesmedlem i IPL Holding A/S
Direktør i ESAP Holding ApS
Direktør i Executive Search Partner ApS
Direktør i Zeuthen Storm & Co A/S

Særlige kompetencer:
Økonomi og investering

Ingen bestyrelsesmedlemmer er udpeget af myndigheder/tilskudsyder.
Alle medlemmer af bestyrelsen anses for uafhængige.

 

Find Fondens lovpligtige redegørelse for god fondsledelse her.