Bestyrelsen

Fonden ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer. Medlemmerne udpeges for 4 år af gangen.

Søren Ulslev
Søren Ulslev
Bestyrelsesformand

Bestyrelsesformand
Født 1955

Uddannelse

Akademiingeniør fra DTU,

GMP INSEAD/CEDEP

Særlige kompetencer

Erfaring med investering i fast ejendom, kapitalforvaltning, økonomi, ledelse og bestyrelsesarbejde.

Øvrige ledelseserhverv

Bestyrelsesformand i VOF Invest. Direktør i Gilla Holding ApS og Gilla Engineering Advice ApS.

Medlemsperiode

Indtrådt i bestyrelsen den 17. september 2011. Genvalgt den 19. marts 2024.

Udpegningsperioden udløber ved årsregnskabsmødet i 2028.

Uafhængighed

Søren Ulslev har været medlem af fondens bestyrelse i mere end 12 år og anses derfor ikke som uafhængig.

 

Mikael Frederiksen
Mikael Frederiksen
Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem
Født 1960

Uddannelse

Økonomistyring fra CBS

Særlige kompetencer

Erfaring med økonomi, investering, generel ledelse, coaching og bestyrelsesarbejde.

Øvrige ledelseserhverv

Bestyrelsesformand for Nørrebro Teater. Bestyrelsesmedlem og direktør i VOF Invest A/S. Administrerende direktør i Zeuthen Storm P/S. Direktør i Zeuthen Storm Komplementar ApS.

Medlemsperiode

Indtrådt i bestyrelsen den 20. september 2012. Genvalgt den 19. marts 2024

Udpegningsperioden udløber ved årsregnskabsmødet i 2028.

Uafhængighed

Uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Niels Kornerup
Niels Kornerup
Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Født 1960

Indtrådt: 03.01.2022

Uddannelse

Cand.jur., advokat

Særlige kompetencer

Erfaring med M&A, selskabsret, bestyrelsesarbejde, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, ejeraftaler, selskabsstrukturer samt undervisning om bl.a. tilrettelæggelse af bestyrelsesarbejde.

Øvrige ledelseserhverv

Bestyrelsesformand i Kjeld Aabye Pedersens fond, Murermester Willy Lynggaard Petersens Familiefond, Peter Justesen Company A/S, W. Lynggaard Petersen Holding A/S samt Zeuthen Storm P/S.

Bestyrelsesmedlem i Acoplastic A/S, Bellevue Teater Produktion S/I, Primetime Kommunikation P/S, SMILfonden samt VOF Invest A/S.

Medlemsperiode

Indtrådt i bestyrelsen den 3. januar 2022.

Udpegningsperioden udløber ved årsregnskabsmødet i 2025.

Uafhængighed

Uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Otto Bisgaard

Formand
Født 1947

Indtrådt: 05.07.2011
Genvalgt: 18.05.2016

Øvrige ledelseshverv
Bestyrelsesmedlem i IPL Holding A/S

Særlige kompetencer
Jura og organisation

 

Søren Ulslev

Bestyrelsesmedlem
Født 1955

Indtrådt: 17.09.2011
Genvalgt: 18.05.2016

Øvrige ledelseshverv
Direktør og bestyrelsesmedlem i IPL Holding A/S
Bestyrelsesmedlem i CASA A/S
Bestyrelsesformand i Bygningsfonden Den Blå Planet
Bestyrelsesmedlem i CC Oscar Holding I A/S
Direktør i Gilla Holding ApS
Direktør i Gilla Engineering Advice ApS

Særlige kompetencer
Økonomi og ledelse

 

 

Mikael Frederiksen

Bestyrelsesmedlem
Født 1960

Indtrådt: 20.09.2012
Genvalgt: 18.05.2016

Øvrige ledelseshverv:
Bestyrelsesmedlem i IPL Holding A/S
Direktør i ESAP Holding ApS
Direktør i Executive Search Partner ApS
Direktør i Zeuthen Storm & Co A/S

Særlige kompetencer:
Økonomi og investering

Ingen bestyrelsesmedlemmer er udpeget af myndigheder/tilskudsyder.
To ud af tre af bestyrelsens medlemmer anses for uafhængige.

 

Find Fondens lovpligtige redegørelse for god Fondsledelse for 2021 her.

Find Fondens lovpligtige redegørelse for god Fondsledelse for 2022 her.

Find Fondens lovpligtige redegørelse for god Fondsledelse for 2023 her.