Bestyrelsen

Fonden ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer. Medlemmerne udpeges for 4 år af gangen.

Otto Bisgaard
Otto Bisgaard
Bestyrelsesformand

Formand
Født 1947

Indtrådt: 05.07.2011
Genvalgt: 06.03.2020

Øvrige ledelseshverv
Bestyrelsesmedlem i VOF Invest A/S

Særlige kompetencer
Jura, organisation og ledelse

Søren Ulslev
Søren Ulslev
Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem
Født 1955

Indtrådt: 17.09.2011
Genvalgt: 06.03.2020

Øvrige ledelseshverv
Direktør og bestyrelsesmedlem i VOF Invest A/S

Bestyrelsesmedlem i CASA A/S

Bestyrelsesformand i Bygningsfonden Den Blå Planet

Bestyrelsesmedlem i CC Oscar Holding I A/S

Direktør i Gilla Holding ApS

Direktør i Gilla Engineering Advice ApS

Særlige kompetencer
Investering, økonomi og ledelse

Mikael Frederiksen
Mikael Frederiksen
Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem
Født 1960

Indtrådt: 20.09.2012
Genvalgt: 06.03.2020

Øvrige ledelseshverv
Bestyrelsesformand Nørrebro Teater

Bestyrelsesmedlem i VOF Invest A/S

Direktør i ESAP Holding ApS

Direktør i Executive Search Partner ApS

Direktør i Zeuthen Storm & Co A/S

Særlige kompetencer
Økonomi og investering

Jim Øksnebjerg
Jim Øksnebjerg
Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem
Født 1966

Indtrådt: 01.07.2020

Øvrige ledelseshverv

Bestyrelsesformand i Hagbard & Else Andersens Familiefond

Bestyrelsesformand i Ove Juel-Christensen & hustru Astrid Juel-Christensens Familielegat

Bestyrelsesformand for AV-Byggeentreprise A/S

Bestyrelsesformand i Understøttelsesfonden af 22. juni 1918

Bestyrelsesmedlem i Ferd og Ellen Hindsgavls Almennyttige Fond

Bestyrelsesmedlem i Incentive Fonden

Særlige kompetencer
Jura, organisation og ledelse

Otto Bisgaard

Formand
Født 1947

Indtrådt: 05.07.2011
Genvalgt: 18.05.2016

Øvrige ledelseshverv
Bestyrelsesmedlem i IPL Holding A/S

Særlige kompetencer
Jura og organisation

 

Søren Ulslev

Bestyrelsesmedlem
Født 1955

Indtrådt: 17.09.2011
Genvalgt: 18.05.2016

Øvrige ledelseshverv
Direktør og bestyrelsesmedlem i IPL Holding A/S
Bestyrelsesmedlem i CASA A/S
Bestyrelsesformand i Bygningsfonden Den Blå Planet
Bestyrelsesmedlem i CC Oscar Holding I A/S
Direktør i Gilla Holding ApS
Direktør i Gilla Engineering Advice ApS

Særlige kompetencer
Økonomi og ledelse

 

 

Mikael Frederiksen

Bestyrelsesmedlem
Født 1960

Indtrådt: 20.09.2012
Genvalgt: 18.05.2016

Øvrige ledelseshverv:
Bestyrelsesmedlem i IPL Holding A/S
Direktør i ESAP Holding ApS
Direktør i Executive Search Partner ApS
Direktør i Zeuthen Storm & Co A/S

Særlige kompetencer:
Økonomi og investering

Ingen bestyrelsesmedlemmer er udpeget af myndigheder/tilskudsyder.
Alle medlemmer af bestyrelsen anses for uafhængige.

 

Find Fondens lovpligtige redegørelse for god fondsledelse her.