Efterkommere

ANSØGNINGER FRA EFTERKOMMERE

Fonden kan søges i perioden 1. marts til 30. april.

Støtte ydes inden for fondens formål, dvs. til

  • Uddannelse og dygtiggørelse
  • Bosætning og etablering
  • Andre formål, som bestyrelsen finder støtteværdige

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af, hvad der søges støtte til, og det skal angives inden for hvilke af fondens formål, der søges om støtte. Derudover skal de i ansøgningsskemaet efterspurgte bilag vedlægges, medmindre det konkret ikke er muligt. Bilag skal i så fald eftersendes snarest muligt.

Ansøgningsskemaet findes ved at klikke her.

Vision og indsatsområder illustration