thank you

DENNE SIDE SKAL PRINTES OG UNDERSKRIVES

VERNER OVERGAARDS FAMILIEFOND

LEGATANSØGNINGSSKEMA

Ved legatansøgninger skal dette skema anvendes.

Fondsbestyrelsen behandler normalt ansøgninger en gang årligt i perioden 1. maj – 30. juni. Svar sendes normalt alene til de ansøgere, som opnår et legat. Såfremt der ikke opnås svar inden 30. juni, er ansøgningen ikke imødekommet.

Af hensyn til at sikre ansøgningens aktualitet medtages kun ansøgninger modtaget i perioden 1. marts – 30. april. Ansøgninger udenfor denne periode kommer kun i betragtning i særlige tilfælde.

Tildeling af legater ved løbende uddeling er normalt begrænset til op til et års varighed. Ønskes legater for perioder derefter, skal der indsendes en ny ansøgning det efterfølgende år.

[your-name]
[text-205]
[text-206]
[text-207]

CPR-nr.: [text-208]
E-mail-adresse: [your-email]
Telefon-nr.: [tel-670]

2. Er du skattepligtig til Danmark?
[radio-186]

3. Har du tidligere ansøgt om legat ved Verner Overgaards Familiefond?
[radio-187]

Hvis ja, hvornår og med hvilket resultat?
[your-message]

4. Er du efterkommer efter Verner Overgaard?
[radio-188]

Hvis ja, beskriv venligst din relation til Verner Overgaard:[textarea-220]


5. Er du på anden vis familiært tilknyttet Verner Overgaard?
[radio-189]

Hvis ja, beskriv venligst din relation til Verner Overgaard:[textarea-221]


6. Under hvilken forudsætning ønskes legatet?
Legat til uddannelse eller dygtiggørelse Legat til bosætning og etablering Legat til et andet støtteværdigt formål
[checkbox-439]

Overordnet beskrivelse af formålet med legatet:[textarea-212]


7. Hvis der søges til et studieophold angives start og slutdato (måned) for opholdet: [textarea-213]


8. Ønsket størrelse på legatet:[text-214]


Ønsker til udbetalings tidspunkt:[text-215]


9.
– Curriculum Vitae
– Liste over andre legater der søges, samt størrelsen og status på disse
– Budget
– Seneste årsopgørelse
– Uddybende redegørelse for formålet med legatet
– Karakterbevis med angivelse af karaktergennemsnit, samt bevis på optagelse hos en uddannelsesinstitution (hvis ansøgningen relaterer sig til uddannelse)


Dato:

Underskrift:

_________________________________________________________________________

Det udfyldte ansøgningsskema med bilag skal sendes som pdf fil til e-mailadressen fondsadministration.111@horten.dk

Ansøgninger kan IKKE sendes med posten.

Et elektronisk eksemplar af ansøgningsskemaet kan findes på fondens hjemmeside www.vernerovergaardsfamiliefond.dk

Hvis der opstår ændringer i de oplysninger, som ansøgnin-gen meddeles ved skal sådanne ændringer straks meddeles fonden skriftligt ved e-mail til fondsadministration.111@horten.dk

Ansøgningen behandles kun, hvis samtlige udbedte oplysninger er fremsendt.